Stanica obicnih vozova online dating

Rated 3.93/5 based on 550 customer reviews

Dodata je komanda /biztransfer kojom novac iz biznisa možete prebaciti na vaš bankovni račun. *Alkatraz je premešten, rotiran je za 90 stepeni i most do njega je skraćen, ovime smo dobili kompaktniju mapu, solidnog izgleda, nije više duguljasta.

*Komanda /transfer više nije u dijalogu, kuca se kao i sve ostale komande /transfer [Player ID/Deo Imena] [Iznos] -U GTA Fantasy stanovima se nije resetovao enterijer nakon prodaje.

stanica obicnih vozova online dating-32

stanica obicnih vozova online dating-26

Donatorske kuće spadaju u grupu velikih kuća bez obzira na opis koji stoji ispred kuće.

Komanda /mytoys - Komanda kojom možete videti sve dostupne objekte.

Komanda /settoy [Slot ID] [Bone ID] [Model ID] - Komanda kojom aktivirate objekte.

Na spawnu je dodata nova banka (Poslovna banka), nju je moguće pljačkati, pljačka je jednostavnija i brža u odnosu na Nacionalnu banku i umesto novca dobijate zlato (100-200g).

Za pljačku Poslovne banke potrebno vam je oružje, njime treba da naciljate čuvara na ulazu, od njega ćete dobiti karticu kojom otvarate dve kapije.

Leave a Reply